LEJUPIELĀDĒJAMI PROJEKTA MATERIĀLI

1. INTELEKTUĀLĀ IZDEVUMS:
REZULTĀTI 1. NACIONĀLĀS DARBNĪCAS

PDF (32 pages)

2. INTELEKTUĀLAIS REZULTĀTS:
ROKASGRĀMATA

PDF (34 pages)

PDF ar visiem pielikumiem (79 pages)

INTELEKTUĀLAIS REZULTĀTS 3:
REZULTĀTI 2. NACIONĀLĀS DARBNĪCAS

INTELEKTUĀLAIS REZULTĀTS 4:
Vietējā apmācības kursa rezultāts

INTELEKTUĀLAIS REZULTĀTS 5:
PASAKU DZĪVE - PAMATNOSTĀDNE

ATBALSTA AKTIVITĀTES

PDF (15 pages)

TUKŠA KĀRŠU KĀVA


PDF (20 pages)

NOVĒRTĒŠANAS MODUĻI
(ANGĻU)

Trenera novērtējuma veidlapa - PDF (1 page)

Skolotāju novērtējuma veidlapa - Word (5 pages)

Dalībnieku novērtējuma veidlapa - Word (4 pages)

IEPRIEKŠ IZVEIDOTIE KĀJI

Cards Deck Italy - PDF

Cards Deck Hungary - PDF

Cards Deck Latvia - PDF

Cards Deck Netherlands 1 - PDF

Cards Deck Netherlands 2 - PDF

| © FAIRY TALES LIFE | ERASMUS+ KA2 PROJECT | ALL RIGHTS RESERVED |